Wat is IPMA?
IPMA staat voor International Project Management Association en een standaard voor projectmanagement (ISO 21500). Het belang van een IPMA-certificaat is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ook in Nederland. Om zo in te kunnen spelen op de complexe omgeving en de regels van deze tijd.

De omgeving waarin een projectmanager beweegt kan complex zijn. Succes van een projectmanager hangt niet alleen af van vakinhoudelijke competenties. De contextuele competenties en gedragscompetenties worden steeds belangrijker. Dit bepaalt de professionele wijze waarop een projectmanager omgaat met de complexe omgeving.  


De omgeving bepaalt welke projectresultaten gewenst zijn, aan welke doelen het project bijdraagt en binnen welke kaders het project uitgevoerd moet worden.


Korte uitleg wijze van toetsing/verkrijgen van IPMA-niveau:
Op het niveau van IPMA D, C, B en PMO worden examens afgenomen. De inhoud van deze e-learning biedt de theorie die nodig is voor het maken van het examen IPMA-D. Daarnaast wordt geadviseerd om het boek projectmanagement op basis van ICB versie 4 erbij te nemen.
Verschil tussen IPMA en andere projectmanagement methodieken
Alle projectmanagement-methodieken hebben een aantal fases. Ook al zijn er verschillende methodieken, de kleuren laten de overeenkomsten zien. Daarbij concentreert de ene methode zich meer op projectoriëntatie en minder op de nazorg, terwijl andere methoden zich meer richten op de toekomst zoals: Lean Six Sigma.